- Interessant å bli møtt av LO etter et toalettbesøk, sier Sebastian Bragstad (27).

Han jobber på Trondheim Camping i sommer, og fikk besøk av LOs sommerpatrulje torsdag rundt lunsjtider.

Dette er tredje gangen han har vært i samtale med sommerpatruljen, med cirka to års mellomrom hver gang. Han mener det er fint å få en påminnelse om hva man har rett på når man er ute i jobb.

- Noe vet man, og noe har man kanskje glemt. Det er godt å få en oppfriskning, sier Sebastian.

Sebastian Bragstad (27) er barsjef på Trondheim Camping. Han mener det er godt å bli påminnet om rettigheter på arbeidsplassen. Foto: Anette Kronstad Sørheim

Noen ungdommer kan ikke kravene

LOs sommerpatrulje i Trøndelag har denne uken snakket med rundt 400 ungdommer som jobber i sommer.

- De fleste vi møter har det veldig bra på jobb, og får det de har krav på av rettigheter, sier faglig ungdomssekretær i LO Trøndelag, Amund Losen Moholdt.

Maren Lyche Dyrnes og Amund Losen Moholdt i LOs sommerpatrulje. Foto: Anette Kronstad Sørheim

Tillitsvalgt i Fellesforbundet ved Scandic Nidelven, Maren Lyche Dyrnes, spør Sebastian om antall jobbtimer i uken, lønn, arbeidskontrakter og pauser. Svarene noterer hun i et skjema. Sebastian sier han er opptatt av gode rettigheter på jobb, og holder seg oppdatert på hva som er rett og galt.

Likevel er det en del ungdommer som ikke helt vet hva de har krav på.

- Det vi kommer mest over er folk som ikke er informert om verneombudsordningen. Det synes vi er viktig at arbeidsgiverne husker på, sier Moholdt.

De fleste ungdommer får pengene de har krav på når de jobber mer enn de egentlig skal. Moholdt legger til at det likevel er alt for mange som ikke får overtidsbetaling.

- Vi forventer at alle som jobber mer enn ni timer om dagen, eller 40 timer i uken, får overtidsbetaling for det, understreker han.

LOs sommerpatrulje kartlegger hvordan de unge har det på jobb. Foto: Anette Kronstad Sørheim

Får hjelp om man er usikker

Om sommeren besøker LO godt over 6 000 virksomheter rundt omkring i landet, for å sjekke om alt er i orden på arbeidsplassene.

Moholdt anbefaler de unge å organisere seg i en fagforening.

- Det å være medlem av en fagforening er din forsikring i arbeidslivet som arbeidstaker. Da får man hjelp dersom man har behov for det, sier han.