Den vanligste måten å håndtere meldingene på, er å blokkere avsenderen. Medietilsynetd barn- og medier-undersøkelse viser at denne reaksjonsmåten er nesten doblet siden forrige undersøkelse fra 2016. For to år siden reagerte 39 prosent av 15-16-åringer med å blokkere personen, mens nå ligger andelen på 64 prosent.

– Dette tyder på at flere unge reagerer, og det er bra. Likevel er det for få som sier fra til en voksen. Vi er opptatt av at foreldre og andre voksne rundt de unge må ta ansvar, og i større grad snakke med ungdommene om disse problemstillingene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet og barneombud Anne Lindboe.

Flere sier fra

Flere enn tidligere velger å rapportere om personen (opp fra 19 til 26 prosent), eller fortelle om hva som har skjedd til en venn eller søsken (fra 22 til 35 prosent).

Men få foreldre kjenner til at barna deres sender nakenbilder av seg selv eller mottar ubehagelige seksuelle kommentarer på nett, viser årets undersøkelse, som legges fram tirsdag.

Bare 7 prosent av 15-16-åringene og 9 prosent av 13-14-åringene fortalte foreldrene sine at de har mottatt ubehagelige seksuelle kommentarer på nett.

– Vi ser at det ikke er samsvar mellom hvor mange ungdommer som har delt nakenbilder eller fått seksuelle kommentarer og hvor mange foreldre som vet at barna deres har opplevd dette. Foreldre må ta et større ansvar, sier Velsand og Lindboe.

Hver tredje 16-årige jente utsatt

Det er betydelig flere jenter enn gutter som mottar denne type meldinger. 26 prosent av jenter har mottatt melding med seksualisert innhold i løpet av det siste året, mot 10 prosent av guttene.

Mest utsatt er jenter i 16-årsalderen. I denne gruppen svarer 34 prosent at de har fått ubehagelige seksuelle kommentarer i løpet av et år.

Forholdsvis få svarer at de ble redde av meldingen, men et økende antall synes det var ekkelt. Nesten halvparten av de spurte svarte at de ikke reagerte noe spesielt eller ikke brydde seg.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no