– Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSBs statistikk over nordmenns tobakksvaner det siste tiåret viser at andelen dagligrøykere synker entydig, mens daglige brukere av snus har steget markant. 2017 er det første året hvor andelen dagligrøykere er lavere enn andelen som snuser daglig.

Menn topper statistikkene

Tallene viser at det er de eldste av oss som røyker mest, mens det blir færre og færre røykere i de fleste aldersgrupper. Skillet går mellom dem over og under 45 år.

– Om lag 15 prosent av dem i alderen 45–74 år røyker daglig, mens tilsvarende andel er rundt 8 prosent for dem under 45 år. Samtidig er det svært få i aldersgruppen 16–24 år som røyker daglig, sier Wettergreen.

Blant dem under 45 år som dagligrøyker, er det flest menn, mens kjønnsforskjellene viskes ut blant røykerne i aldersgruppene over. Når det gjelder snusbruk, er det også menn som topper statistikken, særlig i de yngre aldersgruppene.

– Nesten tre av ti menn under 34 år snuser daglig, mens det er om lag en av ti kvinner i samme aldersgruppe som snuser. Særlig blant menn i alderen 25–34 år er det mange som snuser daglig, hele 32 prosent, forteller Wettergreen.

Nøytral emballasje

Regjeringen har fra nyttår økt avgiftene på røyk og snus med henholdsvis 1,5 og 1,9 prosent. I tillegg ble det 1. juli i fjor besluttet at alle tobakks- og snusprodukter skal ha nøytral emballasje. Tobakksprodusentene fikk imidlertid en frist på ett år med å få på plass ny emballasje som ikke skal virke forlokkende.

Snusprodusenten Swedish Match saksøkte i fjor staten blant annet fordi de mener endringene i tobakksskadeloven er i strid med EØS-avtalen. Produsenten krevde at loven ble satt til side, men fikk ikke medhold i begjæringen om midlertidig forføyning da den ble behandlet i Oslo byfogdembete. Swedish Match anket til Borgarting lagmannsrett, og saken er til behandling i lagmannsretten nå.

Helseminister Bent Høie (H) fastslo i høst at snus er helseskadelig og viste til at økningen i snusbruk blant unge kom etter at industrien begynte med snusbokser med ny design og nye farger.

– Derfor er det særlig viktig at innføringen av standardiserte tobakkspakninger i Norge også omfatter snus. Standardiserte tobakkspakninger vil redusere pakningsdesignens reklameeffekt på unge, hevder han.

– Svartmaler

Swedish Match er imidlertid rykende uenig, og påpekte i november i fjor at norske helsemyndigheter svartmaler snus, og at de alltid vil støtte såkalt «plain pack» på sigaretter.

– Dette handler om at norske myndigheter svartmaler snus uten bevis, mens andre produkter som beviselig gir langt større skade, ikke blir regulert. Vi kan snus, vi fant det opp og vi er villige til å kjempe for rettferdig behandling av snus, sa kommunikasjonsdirektør Patrik Hildingsson i Swedish Match AB.

Opptatt av snus? Staten vant snusrettssak