Åtte av ti unge under 30 år svarte ja på spørsmål om de fulgte rådene fra myndighetene om korona i mars. I oktober har denne andelen falt til drøyt seks av ti, viser en undersøkelse utført av Norstat for Aftenposten.

Helseminister Bent Høie (H) oppfordrer folk «veldig klart» til å følge rådene fra myndighetene.

– Vi ser fra resten av Europa at økt smitte får de samme konsekvensene som i vår. Sykehusene fylles opp og de må stenge ned deler av samfunnet. Dette har vi klart å unngå i Norge. For at det skal forsette er vi avhengig av at folk følger råd og smitteregler, sier han.

De fleste som ikke lenger sier de følger «alle råd» sier nå at de følger «noen råd». Andelen i denne kategorien øker fra 9 til 19 prosent. Nesten ingen svarer at de «sjelden» eller «aldri» følger myndighetenes råd, verken nå eller i mars

Høyres velgere har høyest andel av dem som sier de følger alle råd. Deretter følger Venstres og MDGs velgere.