Da SAS la fram halvårsresultatet sitt, varslet de at etterspørselen avtar i Sverige, der begrepet «flyskam» var årets nyord i 2018.

– Det er med å påvirke. Det er jeg helt overbevist om, sier Rickard Gustafson til Dagens Næringsliv.

Det er flere enn SAS som påpeker tendensen til at svenskene for eksempel tar tog i stedet for fly for å reise nå. Flytrafikken har falt ved nesten alle Swedavias flyplasser det siste halvåret.

Samtidig fortsetter flytrafikken å vokse i Norge.

– I Norge har man større forståelse for hva flybransjen betyr for samfunnet, sier Gustafson.

Avinors flyplasser har hatt en trafikkvekst på mellom 1,6 og fire prosent årlig de siste fem årene, unntatt i 2015, året etter det siste oljeprisfallet, da det ble nullvekst.

– Vi har så langt ikke gjort betraktninger rundt hva flyskam betyr for nordmenns flyreiser. Tallene hittil i år viser ingen indikasjoner på at folk flyr mindre enn før, sier informasjonsansvarlig Lasse André Vangstein i Avinor.