De viser tall fra Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, omtalt av Khrono.

Ved NTNU er det åtte utestengte studenter. Det er flest ved Universitetet i Oslo (UiO) - her med 29 registrerte saker i registeret over utestengte studenter (RUST).

– På UiO ser vi svært alvorlig på fusk, og vi bruker betydelige ressurser på å avdekke slike forhold, sier Gro Bjørnerud Mo, prorektor for utdanning på Universitetet i Oslo.

Oslo Met er utdanningsinstitusjonen som nå har nest flest i registeret fram til april med 23 stykker, viser Khronos framstilling.

Blant høgskolene er det Høgskolen i Østfold som for tiden har fleste registrert i systemet, med 17 saker, mens 13 institusjoner for tiden ikke har noen utestengte studenter.