- Studentboliger er et av de aller viktigste studentvelferdstiltakene vi har. Dette skal sikre enda flere studenter et rimelig og godt botilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

I samme melding står det at økningen kommer som følge av at studentsamskipnadene ikke har greid å bygge så mange studentboliger som de har fått penger til over flere år, og at grunnen er at tilskuddssatasene og kostnadsrammene har vært for lave.

Regjeringen har nå derfor økt rammene og satsene, og tilskuddene skal også prisjusteres fremover. Dette skal bidra til at det blir enklere for studentsamskipnadene å få satt i gang byggeprosjektene sine, kommer det frem i pressemeldingen.

Søker ikke om prosjekter i Trondheim

- Det er veldig gledelig fra vår side at det prioriteres studentboligbygging, og at kostnadsrammene og tilskuddssatsene nå er økt, forteller boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås til Trd.by.

Hun tror det vil føre til at flere studentboligprosjekt kan realiseres på sikt. For 2019, vil Sit ifølge Aspås ikke søke om prosjekter i Trondheim.

Lisbeth Glørstad Aspås er boligdirektør i Sit. Hun synes det er gledelig at det prioriteres studentboligbygging. Foto: Richard Sagen

- Sit vil søke om 220 hybelenheter i Gjøvik, og det er det eneste prosjektet vi har klart nå, som vi vil søke om for 2019, sier hun og fortsetter:

- Men så har vi jo flere andre prosjekter som vi jobber med på lengre sikt. Spesielt knyttet til campusutvikling på NTNU.

Grunnen til at de søker for Gjøvik er ifølge boligdirektøren at de har kommet lengre med prosjektet der, og at behovet er stort.

- Det at vi bare søker om 220 studentboliger for 2019, betyr ikke at vi ikke har prosjekter - det har vi absolutt, de kommer senere, sier hun.

- Ikke for dyrt for studentene

Regjeringen signaliserte i budsjettsalderingen for 2018 at det kan åpnes for flere studentboliger i 2019, som følge av nylig oppdaterte tall fra Husbanken. På svar fra Stortinget har statsråd Nybø opplyst at det er rom for å øke tilsagnsfullmaktene med 1 200 ekstra boliger.

- Økte kostnadsrammer, den kostnaden utbygger må holde seg innenfor per hybelenhet, vil sikre bedre samsvar med faktiske byggekostnader. Og økte tilskudd per hybelenhet vil bidra til at de ikke skal bli for dyre å leie for studentene, sier Nybø i pressemeldingen.

Regjeringen og stortingsflertallet har de siste fire årene i snitt mer enn fordoblet satsingen på studentboliger sammenlignet med den rød-grønne regjeringen. I snitt har det blitt bevilget penger til 2 275 studentboliger årlig de siste fire årene.