Nathalie Haug er født i 2000 og var ferdig med videregående i 2019. Da kom hun nesten inn på psykologi. Etter det har hun søkt seg til den samme utdanningen på NTNU hvert år. Nathalie vil bli psykolog.

– En dårlig dag på norskeksamen gjorde at jeg ikke kom inn. Før eksamen hadde jeg 56,5 poeng. Etter eksamen ble poengsummen fra videregående 55,5. Det var for dårlig til å komme inn, forteller Nathalie.

Hun har brukt mye tid de siste årene på å tenke karakterer og poengkrav. Samtidig med at hun samler poeng, går poengkravene opp. Nå konkurrerer hun ikke bare med vitnemålet fra videregående skole. Hun konkurrerer også om flest mulig andre poeng både hun og andre har greid å sanke i årene som har gått.

Poenggrenser ordinært opptak psykologi profesjonsstudiet , NTNU
201864,0
201964,6
202064,6
202165,7

– Veldig skuffet

Den seks år lange utdanningen i psykologi er en av de vanskeligste å komme inn på her i landet.

Nathalie har nå 63,5 poeng. I fjor var poenggrensa 65,7 på drømmestudiet hennes på NTNU. Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø tilbyr også profesjonsutdanning i psykologi. Der er det omtrent like vanskelig å komme inn. De som kommer rett fra videregående, må ha toppkarakter i alle fag for å være sikker på å komme inn.

– Jeg jobbet hardt i videregående og ble veldig skuffet da jeg ikke kom inn, sier hun. Hun visste snittet var høyt på psykologi og mistet litt motivasjon da innsatsen hennes ikke var nok til en studieplass.

Nytt år med plan B

I år har hun søkt på profesjonsstudiet i psykologi for fjerde gang. Nå får hun vite om hun kommer inn. Det regner hun ikke med og forbereder seg nok en gang på plan B.

– Jeg har fått meg et sted å bo i Trondheim og skal begynne på Sonans for å ta opp fag som kan hjelpe meg å komme inn, forteller bærumsjenta som har bestemt seg for å studere i Trondheim.

– Hvorfor akkurat Trondheim?

– Jeg tok et årsstudium i psykologi og trivdes veldig godt. Jeg likte foreleserne, har fått meg et nettverk og liker byen. Så er jeg spent på hvordan byen er uten korona.

Nå starter hun på sitt fjerde år etter videregående i jakten på studieplassen.

Må ha sekser i alle fag

– Jeg trenger å ta opp fire fag. Dessuten skal jeg ta geofag for å få realfagspoeng. Det har ingenting med studiet mitt å gjøre. Det handler bare om å få flere poeng slik at jeg kan komme inn på psykologi.

– Hvordan er det å bruke så lang tid på å komme inn på den utdanningen du har bestemt deg for?

– Det var verst i starten da jeg skjønte at innsatsen min på videregående skole ikke var nok. Nå vet jeg at jeg skal klare å komme meg gjennom.

Etter videregående dro hun til Frankrike på språkkurs. Deretter jobbet hun i barnehage. Året etter tok hun årsstudium i psykologi på NTNU, og det siste året har hun gått på Sunnmøre folkehøgskole.

– Jeg er glad for erfaringene jeg har fått etter videregående og tror det vil være fint å ta med seg som en psykolog.

Her samler Nathalie Haug poeng i Frankrike. Da hun ikke kom inn på psykologi i 2015, dro hun på språkkurs i Frankrike og fikk slik to alderspoeng da hun søkte året etter. Foto: privat

Siste kull før korona

2000-kullet er de siste som tok eksamen på videregående skole. Etter det har tre årganger koronaelever gjort seg ferdig med videregående uten eksamen og bare fått standpunktkarakterer. Det gjør at gjennomsnittskarakterene er høyere for alle tre kullene etter Nathalie Haug.

– Jeg har stor forståelse for at det ikke kunne være skriftlig eksamen i koronaårene, men syns det er urettferdig at vi må konkurrere om studieplass med eksamenskarakterene våre. Jeg skulle ønske de kunne funnet en løsning slik at vi hadde konkurrert mer på lik linje, sier hun.

Allerede i mars 2020 skrev hun et innlegg i Aftenposten med tittelen: Hva med oss som tok eksamen i fjor?

Der skriver hun at tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 50 prosent av elevene får lavere karakterer på eksamen enn til standpunkt. Nathalie Haug mener hun derfor kan slå fast at svært mange koronaelever har fått bedre karakterer enn det elevene før korona fikk.

I Kunnskapsdepartementet får Adresseavisen beskjed om at politisk ledelse ikke kommenterer opptaket før det er klart.