– Vi mangler over 15 000 studentboliger for å nå målet om at 20 prosent av studenter skal ha muligheten til å bo utenfor det private leiemarkedet, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam i en pressemelding.

Antallet studenter har økt

Årets studentboligundersøkelse fra NSO viser at bare 14,6 prosent av landets studenter får tilgang til en studentbolig.

De siste årene har antall studenter økt. Samtidig har byggingen av nye studentboliger ikke holdt følge. I år er det en nedgang på 0,15 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret, ifølge studentorganisasjonen.

– Pilene peker feil vei. For å få opp dekningsgraden er vi nødt til å bygge flere nye studentboliger og ta vare på de boligene vi allerede har, sier Dam.

NSO opplyser at det mangler 15.000 studentboliger for å nå målet om at 20 prosent av studenter skal ha muligheten til å bo utenfor det private leiemarkedet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Middels dekningsgrad i Trondheim

Ifølge undersøkelsen har studentsamskipnaden i Agder lavest dekningsgrad på studentboliger på 11,75 prosent i år. På plassen bak kommer Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og Studentsamskipnaden i Innlandet med en dekningsgrad på henholdsvis 12,40 og 13,03 prosent.

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) har en dekningsgrad på 14,53 %. Her er det i underkant av 7000 hybelenheter fordelt på over 46 000 studenter, viser undersøkelsen. Trondheim regnes for å ha en middels dekningsgrad.

- Det vil være utfordrende å nå det nasjonale målet om en dekningsgrad på minst 20 prosent om eldre studentboliger rives eller selges, fremfor å oppgraderes, kommer det fram i undersøkelsen.

Når det gjelder studentsamskipnadene med best dekning av studentboliger, finner man Studentsamskipnaden i Indre Finnmark og Studentsamskipnaden i Ås. Der er dekningsgraden på henholdsvis 32,88 prosent og 34,12 prosent.