Torsdag kveld var det tid for ledervalg på Samfundet. Etter første avstemning hadde ingen av de fire kandidatene fått de nødvendige 50 prosent av stemmene, og Storsalen måtte gå inn i en andre runde med utspørring. Det skriver dusken.no.

Det sto da mellom Gine Arnesten Eckhoff og Ingvild Oxaas. Førstnevnte fikk 47,8 prosent av stemmene, mens sistnevnte fikk 44. 8,2 prosent stemte blankt. Totalt ble 207 stemmer avgitt.

Ifølge Under Dusken ble det ytret kritikk mot valgprosessen fra flere under møtet. Noen påpekte blant annet at det var dårlig oppmøte, og at kun 207 av rundt 16 000 medlemmer på Samfundet stemte i siste runde. I første runde var det 275.

– Jeg synes det er veldig synd, men det er sånn valgordningen er. Vi skal se på valgordningen og kommer med ny dato for nytt ledervalg, sier nåværende Samfundetleder, Frida Jerve, til Trd.by.

Under Dusken skriver at ny dato for ledervalg sannsynligvis vil bli annonsert førstkommende lørdag.