- Når jeg er hjemme på besøk til folk, ser jeg ofte at det henger ei vaskeliste av papir på kjøleskapet. Så gammeldags! Dette burde det være en bedre løsning for.

Det sier Henning Bang Halvorsen, som studerer informatikk ved NTNU. For rundt tre år siden kom han opp med ideen som nå, i løpet av åtte uker i sommer, har gått fra idé til en fiks ferdig app: Sambo.

Detaljerte lister som deles med kollektivet, når de skal gjøres og hvor nøye vasking eller rydding skal gjennomføres. Foto: Line Pevik

- Alle kollektiv, samboerskap eller familier kan slite med å fordele oppgaver, spesielt når det gjelder å rydde og å vaske. Det burde være en app for sånt.

Å bo sammen er ikke alltid lett

Med seg på laget har han Amund Tenstad som studerer datateknologi ved NTNU og tre andre masterstudenter i Oslo. Sammen fikk de mulighet til å utvikle en helt ny app gjennom et sommerprosjekt hos IT-selskapet Kantega.

Som studenter selv har de alle erfart at det ofte er mye moro knyttet til det å bo i kollektiv, selv om det ikke alltid er like lett. Og hvor er det som regel skoen trykker? Vask og renhold.

Amund Tenstad og Henning Bang Halvorsen har utviklet appen sammen med Inger Nikoline Farestveit, Peter Norstein og Nikolai Berg, som studerer i Oslo. Foto: Line Pevik

I mai samlet studentene seg rundt tegnebrettet for en idémyldring, og i løpet av åtte uker med brukertester, prototyper og en rekke ulike versjoner, ble Sambo lansert i begynnelsen av august.

- Det er ikke bare studentkollektiv som kan være brukere av denne appen, vi har også fått tilbakemeldinger om at både familier og ektepar er interessert, forklarer Tenstad.

Avatarer, lister og «børn»

Inne i appen kan du tilpasse en avatar som ligner mest mulig på deg selv, og lage egne lister, gjøremål og oppgaver for hvert enkelt rom i huset eller i leiligheten. Du kan bestemme selv hvor ofte de ulike oppgavene skal gjøres, så fordeler appen automatisk oppgavene mellom personene i kollektivet. I tillegg ligger det allerede flere standardiserte lister i appen om man ikke orker å lage sine egne.

Og om noen sluntrer unna? Det er det også en funksjon for.

- Vi har en «børn»-funksjon som er kjekk å ha. Det kan være litt ekkelt å si ifra om noen ikke har vaska eller rydda det de skulle, og dette kan avvæpne situasjonen. Du sender bare en «børn» til den i kollektivet som ikke har gjort oppgaven sin, og da bør de ta hintet.

I et test-kollektiv i appen er Henning og Amund samboere. Om Amund ikke har vasket eller ryddet det han skal, kan Henning enkelt gi en lite, brennende påminnelse. Foto: Line Pevik

Fortsetter utvikling på tvers av byene

Sommeren er over, og det er også sommerprosjektet. Masterstudentene har likevel ikke tenkt å avslutte arbeidet med appen. Takket være sommerens prosjekt fikk de tre Oslo-studentene Inger Nikoline Farestveit, Peter Norstein og Nikolai Berg også jobb i Kantega, og planen er å jobbe videre med Sambo på tvers av byene.

- Nye funksjoner er på vei, blant annet en måte å registrere innkjøp til fellesskapet. Vi setter pris på tilbakemeldinger fra brukerne. Vi kan ikke tilfredsstille alle behov, men om det er noe flertallet etterlyser, vil vi jobbe videre med det.