Røros kommune heter nå Rossen tjïelte på samisk, mens Trondheim kommune heter Tråanten tjïelte.

Røros kommune søkte om godkjenning av Rossen tjïelte som samisk navn på kommunen 25. januar 2022. Trondheim kommune søkte om godkjenning av Tråanten tjïelte som samisk navn 12. mai 2022.

Navnene er i samsvar Sametingets anbefaling og ble vedtatt i statsråd fredag.