Ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2019-20 viser at 5 prosent av elevene på yrkesfag sluttet i løpet av skoleåret uten å ha begynt på et annet utdanningsprogram. På studieforberedende er tallet 1,9 prosent.

Det var likevel totalt 600 færre elever som sluttet på videregående sammenlignet med skoleåret 2018-19. Kunnskapsminister Guri Melby mener man ikke skal slå seg til ro med det.

– Vi vet at de som ikke fullfører videregående nå når landet er i en koronakrise, vil ha dårlige forutsetninger for å komme i arbeid. Derfor er denne regjeringa i gang med den største satsinga på videregående opplæring på mange tiår, sier Melby.

Det er flere gutter som slutter enn jenter. 3,4 prosent av alle gutter som tok videregående opplæring sluttet i 2019-20, mot 2,7 prosent av alle jenter.

Det er også store variasjoner mellom fylkene. Flest elever sluttet i Nordland, mens færrest sluttet i Møre og Romsdal.