For å øke kunnskapen om størrelse, sammensetning og inntektsstruktur i bloggmarkedet, har Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og Mediebedriftenes Landsforening bestilt en kartlegging fra IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik). Det skriver mediebedriftene.no.

237 millioner

Tallene viser at totalmarkedet for influencermarkedsføring var på 237 millioner i 2018. Av dette var 170 millioner influencer sponsorship. IRM forventer en vekst på 22 prosent inneværende år, slik at totaliteten ender på 289 millioner i 2019.

Av dette vil 210 millioner være sponsorship - noe som innebærer at sponsorship vil være omtrent på størrelse med kinoannonsering i fjor.

IRM forventer en ytterligere vekst på 20 prosent i 2020, slik at totalmarkedet for influencermarkedsføring ender på 348 millioner neste år.

- Håper de er sitt ansvar bevisst

Til mediebedriftene.no sier fagsjef for digital utvikling i Mediebedriftenes Landsforening, Geir E. Engen, at deres håp er at norske annonsører anvender disse kronene på influencere som er seg sitt ansvar bevisst.

- Dette gjennom at de opptrer i tråd med bransjestandarden som er etablert gjennom FiMs etiske retningslinjer.

Influencermarkedsføring kan deles i to; Influencer sponsorship som er betalingen influencere mottar for å promotere tjenester og produkter og influencer advertising som består av mer tradisjonelle annonser.