Den største gruppen blant de såkalte hjemmesitterne er menn med lav utdanning under 40 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nordmenn mellom 18 og 39 år, med fullført grunnskole eller videregående skole, utgjorde 23 prosent av de stemmeberettigede ved forrige stortingsvalg. Likevel utgjorde de også 40 prosent av hjemmesitterne. Dette er en potensiell velgergruppe av betydelig størrelse, med over 323 000 nordmenn.

Aldersgruppen som hadde den høyeste valgdeltakelsen, var nordmenn født mellom 1945 og 1949, med 87 prosent.

67 prosent av 19-åringer som bodde hjemme hos foreldre som også stemte, stemte også selv ved stortingsvalget. 43 prosent av 19-åringene som bodde hjemme hos foreldre som ikke stemte, stemte selv heller ikke. Dette er ifølge SSB en klar indikasjon på at hjemmesitting til en viss grad går i arv.

– Det er en reell sjanse for at personer med kortere utdanninger i mindre grad enn tidligere generasjoner vil stemme i fremtiden. Dette kan nok gi en noe lavere valgdeltakelse, anslår SSB.

Ifølge SSB var andelen med innvandrerbakgrunn relativt liten blant de med stemmerett, derfor utgjør ikke disse en stor gruppe blant hjemmesitterne. Likevel var valgdeltakelsen 25 prosentpoeng lavere for personer med innvandrerbakgrunn. 15 prosent av hjemmesitterne var personer med innvandrerbakgrunn, sammenlignet med 7 prosent blant de med stemmerett totalt sett.