Ved utgangen av tredje kvartal var folketallet i Trondheim 186 868. Det er 1527 flere enn tre måneder tidligere. I løpet av ett år har folkemengden vokst med 2264 innbyggere, skriver Trondheim kommune på sine nettsider.

Rekorden kommer trass i mindre innenlands innflytting enn på lenge, ifølge kommunen. Bare en gang siden 2004 har netto innflytting vært lavere enn det siste året. Samtidig flytter færre inn fra utlandet og flere ut til andre land. Netto innvandring er mer enn halvert siden toppåret 2011/2012. Asylsøkere inngår ikke i kommune-statistikken.

Men fødselsoverskuddet er fortsatt høyt; 1133 flere fødte enn døde de siste 12 månedene.

Alle storbyene opplever nå fallende vekst. De siste 12 månedene er rekkefølgen slik:*Oslo (+ 1,7 %)*Trondheim (+ 1,2 %)*Bergen (+ 1,1 %)*Stavanger (+ 0,5 %)

Vi håper selvsagt at så mange som mulig av innbyggerne følger trd.by på Facebook!