MATHIEU LEWIS-ROLLAND
Jeff McIntosh
THILO SCHMUELGEN
Emre Tazegul
Lucas Jackson / X90066
Tore Meek / NTB
Carina Johansen
Sebastian Schmitt / DPA
Petros Karadjias / AP

Det er hovedbudskapet når FN har gjennomgått all relevant faglitteratur innen klimaforskning.

Her får du en enkel oppsummering og bildene som sjokkerer verden.

Tørke, styrtregn og hetebølger kommer oftere og blir sterkere

Det kommer frem i første del av hovedrapporten til FNs klimapanel, som ble lagt fram mandag formiddag. Den regnes som det viktigste vitenskapelige faggrunnlaget for utformingen av internasjonal klimapolitikk.

Ekstremværet denne sommeren har sjokkert hele verden. FNs generalsekretær uttaler at rapporten er «kode rød» for menneskeheten.

Bildene som sjokkerer

Den globale temperaturøkningen er anslått til 1,07 grader allerede, for perioden 2010 til 2019, sammenliknet med 1850–1900.

Samtidig har sommeren 2021 vært dominert av dramatiske bilder fra flommer i mange deler av verden.

Ekstreme konsekvenser

Uten raske kutt i utslippene av drivhusgasser, vil oppvarmingen gi stadig mer ekstreme konsekvenser:

  • Stigende havnivåer

  • Lavere oksygennivå i havene

  • Mer ekstremvær, som tørke, hete, skogbranner, mindre snø og flere flommer

Mange av endringene er ugjenkallelige i hundrevis, for ikke å si tusenvis av år

FNs klimapanel sier at den globale havnivåstigningen vil fortsette frem mot år 2100, både fordi varmere vann gjør at havet utvider seg og fordi iskapper – som på Grønland – fortsetter å smelte.

Norge er utsatt

Mens områdene rundt Middelhavet med stor sannsynlighet vil oppleve tørke, hete og skogbranner, vil Norge og Arktis med stor sannsynlighet oppleve mindre snø og flere flommer.

Dette kan påvirke energiproduksjon, infrastruktur og vinterturisme, sier en av hovedforfatterne til kapitlet om regionale klimaendringer, Jana Sillmann, til E24.

For eksempel Vestlandet er fra før særlig utsatt for alvorlige skredhendelser i forbindelse med styrtregn. Her fra Vågen, hvor kommunen må sørge for å holde sjøen unna veier og bygninger mot springflo.

– Det haster

I 2015 ble verdenssamfunnet enige om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader gjennom Parisavtalen.

Nå er målet snart utenfor rekkevidde. Rapporten sier at vi trolig når dette tallet allerede innen ti år, som er ti år tidligere enn det klimaforskere trodde for kun få år siden.

Konklusjonene fra klimarapporten danner det faglige grunnlaget for et klimatoppmøte, hvor ministrene fra over 190 land skal møtes i Glasgow.