– Det er overraskende mange, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

I undersøkelsen, som er foretatt av YouGov like før påske, er det flere oppsiktsvekkende tall. I aldersgruppen 18 til 29 år svarer hele 17 prosent at de ønsker et forbud. Høyest andel finner en i gruppen 40 til 49 år, med 27 prosent.

– At mange ønsker et forbud er likevel forståelig all den tid det har vært et vedvarende konfliktnivå rundt bruken av elsparkesykler i alle år, og antall ulykker har vært høyt. Hundrevis av brukere har blitt skadd i ulykker, og vi har hatt dødsulykker, sier Brandeggen.

I januar ble det kjent at regjeringen strammer inn reglene for elsparkesykkel i løpet av våren. Det blir blant annet promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for barn under 15 år.