Tallene kommer fram i UAG-rapporten fra Statens vegvesen.

Dødsulykkene på norske veier var preget av unge trafikanter, manglende førerdyktighet, ruspåvirkning og høy fart, framhever organisasjonen Ung i trafikken.

– Til tross for noen positive trender, er det dessverre fortsatt mye å ta tak i, sier daglig leder Stig Eid Sandstad.

Han tror manglende kjøreerfaring og dårlig risikoforståelse blant de yngre sjåførene kan være en årsak.