Om lag én av tre føler seg presset til å drikke mer enn de er komfortable med, ifølge undersøkelsen som er utført av Kantar på oppdrag fra Vinmonopolet.

– Det er bekymringsverdig at drikkepresset er så stort blant de yngre. Mange i denne gruppen har lav kjennskap til egne grenser, og flere har et stort ønske om å passe inn. Da kan det være ekstra vanskelig å stå imot presset, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter i Vinmonopolet.

Kvinnelige studenter opplever drikkepresset i større grad enn mannlige studenter, viser undersøkelsen.

Det er faddere og medstudenter som bidrar mest til drikkepresset, og det er kun én av tre som mener det er sosialt akseptert å ikke drikke på et studentarrangement.

Regelmessig drikking – flest menn

Studien viser også at nær halvparten av studentene drikker ukentlig. Nær halvparten drikker som regel minst tre enheter med alkohol når de drikker. Åtte av ti drikker minst én gang i måneden.

Samtidig er det store forskjeller mellom kjønn når det gjelder drikkevaner. Dobbelt så mange mannlige studenter drikker hver uke sammenlignet med kvinnelige studenter.

– Unge menn drikker både oftere og mer enn jentene. Men undersøkelsen viser også at menns forbruk følger «enten eller prinsippet», mens jentene i større grad har en jevn spredning i inntaket, sier Hunter.

Undersøkelsen viser også at mannlige studenter oftere skjenker sine medstudenter, mens kvinnelige studenter tar større ansvar for sine berusede venner.

Festing i «koronaens tid»

De siste ukene har det vært mye oppmerksomhet rettet mot studenter og unge personers festvaner med tanke på smittevernreglene. Både politiet og regjeringen har gått gjentatte ganger ut med oppfordring om å trappe ned på festingen.

Ifølge Hunter viser undersøkelsen at unge voksne generelt har redusert alkoholforbruket i sommer, men hun peker på at studiestart bidrar til å snu den positive trenden.

– Alkohol og festing blant studenter over hele landet er spesielt urovekkende i en tid som dette, da et høyt alkoholforbruk svekker immunforsvaret og gjør oss mer mottakelige for covid-19. I tillegg reduserer det dømmekraften vår og gjør at vi lettere bryter smittevernreglene, påpeker Hunter.

434 unge studenter deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført mellom 2. og 16. juli i sommer.