Schibsted har i en epost til sine ansatte uttrykt bekymring for personvern og sikkerhet knyttet til bruk av den kinesiske appen, skriver Dagens Næringsliv.

– I dag utsteder Schibsted en sterk anbefaling om at alle våre ansatte må ta stilling til hvorvidt de trenger Tiktok-appen eller ikke. Dette er særlig viktig for våre journalister og andre redaksjonelt ansatte som jobber med sensitivt kildemateriale, skriver konsernet.

Kommunikasjonsdirektør Camilla Kim Kielland i Schibsted News Media & Next opplyser til Medier24 at bruk av appen ikke er forbudt.

– I redaksjonelle miljøer – der behovet for utstrakt grad av hensyn til kildevern og sensitive opplysninger – er det generelle rådet likevel å fraråde denne type applikasjoner, sier Kielland.

Ifølge meldingen fra Schibsted har et datasikkerhetsteam evaluert appen. De understreker at det fremkommer i appens personvernpolicy at den blant annet samler inn informasjon om hvor brukeren befinner seg.

– Selv om mange sosiale medier-apper, som Facebook, Snapchat osv. driver med lignende datainnsamling fra sine brukere, er det ekstra bekymring knyttet til Tiktok, grunnet deres eierskap og bindinger til kinesiske myndigheter, skriver Schibsted.

Mediekonsernet Schibsted eier blant annet VG og Aftenposten, samt en rekke andre norske lokalaviser.