Det viser tall fra Medisinsk fødselsregister. Statistikken viser også en kraftig reduksjon fra begynnelsen av et svangerskap til slutten.

I fjor hadde vi 55.059 fødsler i Norge. I begynnelsen av svangerskapet røykte 1 363 kvinner daglig, noe som tilsvarer 2,7 prosent. Av disse røykte bare 804 (1,6 prosent) daglig i slutten av svangerskapet.

Går vi tilbake til 1999 var tallene henholdsvis 22,7 prosent og 16 prosent, melder Folkehelseinstituttet.

Det er kvinner under 20 år som røyker mest mens de er gravide, men også dette antallet har gått kraftig ned siden 1999.

Gravide kvinner kan si nei til å gi opplysninger til fødselsregisteret, men i 2018 var det 90,7 prosent av dem som sa ja til å gi opplysninger.