Tallet gjelder perioden 13. mars til 13. april, opplyser Dag Terje Langnes, seksjonssjef for opplæring.

Årsaken er at alle trafikkstasjoner er stengt til og med 13. april. Teoriprøver kan heller ikke gjennomføres.

Også andre tjenester ved trafikkstasjonene må avlyses, blant annet EU-kontroll. De som har frist for å gjennomføre kontrollen mellom 13. mars og 30. april, vil få utsatt denne med to måneder.