Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning – har gjennom Samordna opptak sendt ut 7 899 tilbud til 3.357 søkere i opptaket til ledige studieplasser etter årets hovedopptak.

Av disse ble 1 885 tilbud gitt til 845 nye søkere, altså søkere som ikke søkte i hovedopptaket.

Etter hovedopptaket er det hvert år noen ledige studieplasser ved de 27 universitetene og høyskolene som er med i det samordnede opptaket.

Fra og med 20. juli kan alle kan søke på de ledige studieplassene. Det er kun studium der det fremdeles er ledige plasser det er mulig å søke på, og opptakene er løpende.

99 319 søkere fikk tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning. Det er 1 042 flere enn i fjor. Blant de kvalifiserte søkerne har åtte av ti fått tilbud om studieplass, halvparten av dem på førstevalget.