I 2020 ble det meldt inn 1045 gonorétilfeller i Norge mot 1 704 tilfeller i 2019. Det er en kraftig nedgang. For klamydia er det også en nedgang, men noe mindre. I 2020 ble det meldt om 25 444 tilfeller, som utgjør en nedgang på 11 prosent fra 2019.

De nye tallene kommer fram i «Årsrapport 2020 – Overvåking av seksuelt overførbare infeksjoner» som Folkehelseinstituttet (FHI) utgir hvert år.

– Nedgangen i antall meldte tilfeller av seksuelt overførbare infeksjoner i 2020 må antas i all hovedsak å være relatert til koronatiltakene med reiserestriksjoner, sosial distansering og nedstenging av uteliv, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen i FHI.

Trenden med nedgang i meldte hivtilfeller fortsetter også. Det ble meldt om 137 hivsmittede i Norge i 2020, mot 172 tilfeller i 2019. Nedgangen i antall tilfeller var spesielt merkbar blant heteroseksuelt smittede.

Når det gjelder antall tilfeller av syfilis økte disse fra 206 i 2019 til 287 i 2020. Det karakteriseres som overraskende av FHI.

– Denne utviklingen er overraskende sett i lys av koronatiltakene og sammenholdt med nedgangen i registrerte gonorétilfeller, sier Nilsen.

– En mulig forklaring på at syfilis har økt blant menn som har sex med menn gjennom 2020, mens gonoré har gått kraftig ned, kan være at syfilis i mindre grad gir symptomer, har lengre smittsom fase enn gonoré og at sykdommen har høy smittsomhet, sier han.