Det er en oppgang fra 2015, da andelen var på 6,4 prosent, men stadig en stor nedgang fra 2007, da hele 17,3 prosent unge menn oppga at de hadde vært utsatt for dette, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

6,2 prosent av disse mennene ble utsatt for vold, mens 5,7 prosent oppgir at de ble utsatt for trusler. Av kvinner i samme alder sier 3,1 prosent sier de ble utsatt for vold, mens 5,6 prosent sier de ble truet.

Sett over det hele oppga 9 prosent av den voksne befolkningen at de i 2018 var offer for tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold.

Andel ofre for tyveri er mer enn halvert etter 2004, men flere oppgir nå at de har vært utsatt for voldstrusler enn i de to foregående undersøkelsene, i 2012 og 2015.

Arbeidsplassen vanligste voldsarena

36 prosent av volden mot menn skjer ute på offentlige steder, gjerne på nattetid i helgene og med rus i bildet. Stadig mer av volden utøves av gjerningspersoner som ikke kjenner offeret. For kvinner er dette tallet 11 prosent.

Brorparten av volden skjer imidlertid fortsatt på arbeidsplass eller lærested. Dette gjelder 42 prosent av hendelsene.

Voldstrusler mot menn forekommer oftest ute på offentlige steder, med 39 prosent. Arbeidsplass eller lærested er åsted for 27 prosent av disse truslene.

Trues hjemme

Også for kvinner er arbeidsplass eller lærested det klart vanligste åstedet for voldshendelser, med 44 prosent.

På andreplass kommer i eller ved egen eller andres bolig. Dette gjelder 34 prosent av hendelsene.

Trusler om vold skjer for kvinnene oftest i eller ved egen eller andres bolig, med en andel på 39 prosent. Like bak følger arbeidsplass eller lærested, på 38 prosent.