I 2016 saksøkte Netflix EU-kommisjonen for å støtte en strømmeavgift Tyskland hadde pålagt strømmetjenestene i landet. 17. mai ble søksmålet avvist av EU-domstolen. Det mener direktør Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen at regjeringen bør bruke til å tvinge gjennom reguleringer med en gang, melder Dagens Næringsliv.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) sier til avisen at regjeringen er klar over dommen, men at den vil vente til et nytt TV- og strømmedirektiv (AMT) er på plass før det innføres reguleringer.

– Nå skal vi først se nærmere på om dommen gir oss et handlingsrom vi kan bruke. Det er viktig at vi sørger for at en eventuell ny regulering også står seg i tiden fremover med tanke på den teknologiske utviklingen i bransjen og endringen i aktørbildet, sier hun.

Det er ikke Produsentforeningen fornøyd med.

– Det er ingen grunn til å vente. Det er ikke sikkert at et nytt direktiv foreligger fra EU før sommeren. Neste år er det valg til nytt parlament og kommisjon i EU, og det kan bety at prosessen om nytt direktiv startes på nytt, sier filmprodusent Axel Helgeland.