Ropstad er opptatt av hvordan man kan ansvarliggjøre plattformer som Facebook, Instagram og Snapchat.

– Jeg mener vi må jobbe internasjonalt for å straffeforfølge dem i større grad og stille dem til ansvar. Vi bør også se på om vi kan stille krav til algoritmene. For eksempel er vi bekymret for dette med selvmord og selvskading. Her ser vi at algoritmene kan være med å forsterke negative inntrykk, sier Ropstad til Aftenposten.

Representanter for Facebook, som eier Instagram, hadde nylig et møte om temaet med Ropstad. Her skal han ha bedt plattformen ta grep, uten at han vil gå i detaljer.

– Jeg har virkelig håp om at den nye administrasjonen til Biden vil stille strengere krav. På samme måte har EU en bedre posisjon og større makt, sier Ropstad.

Facebooks nordiske kommunikasjonssjef, Peter Münster, kommenterer ikke samtalene med Ropstad, men sier Facebook ønsker reguleringer velkommen.

– Spesielt innenfor områder som «skadelig innhold». Men inntil slike regler finnes, vil vi fortsette å gjøre oss enda mer transparente og holde oss selv ansvarlige for hvordan vi driver våre tjenester, sier han.