I forslaget, som nå sendes ut på høring, heter det at om kroppen til personen i reklamen er blitt justert, må reklamen merkes som retusjert. Dette innebærer endringer i markedsføringsloven.

– Barn og unge utsettes for et betydelig kroppspress gjennom sosiale medier og reklame. Å kjenne på kroppspress kan ha betydning for barn og unges psykiske helse. Forslaget om å merke retusjert reklame er ett av flere viktige tiltak for å redusere kroppspresset blant barn og unge, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Barne- og familiedepartementet opplyser at kravet om merking vil gjelde reklame på norske nettsider, i blader, aviser og lignende.

Kravet vil gjelde stillbilder, men ikke reklamefilmer, og ramme all reklame som retter seg mot norske forbrukere, uavhengig av om avsenderen er norsk eller utenlandsk.