Det er til fag som teologi, diakoni, kirkemusikk og kirkelig undervisning søkertallene er rekordhøye. Til sammen har 182 personer søkt seg til studier innen disse fagfeltene, opp fra 143 i fjor.

Størst er oppgangen innen diakoni, fra 39 til 68 søkere.

Det er likevel fortsatt en lang vei å gå. Det ventes nemlig at omtrent hver tredje prest vil gå av med pensjon i løpet av de neste ti årene, og generelt er alderen for yrkesgruppen høy.

– Vi har en stor jobb å gjøre også de neste årene, og vi ser at rekrutteringssatsing nytter. Vi tror denne spesielle våren får mange til å sikte seg inn mot arbeid med mennesker og verdier, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.