– Tiden har mer å si for ordforrådet enn hva slags type spill man spiller. Tolkningen er vel at bruker man tid på noe, så blir man bedre på det, sier Pia Sundqvist, dosent i engelsk ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Karlstad.

Hun står bak en studie som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Language Learning & Technology og som omfatter om lag 1.000 svenske niendeklassinger.

Elevene fikk to gloseprøver på engelsk, og de måtte også svare på spørsmål om hvordan de bruker engelsk utenom skoletid og hvilke dataspillvaner de hadde.

Flinkere med vanskelige ord

Resultatet viser at de som spilte mye, hadde et større engelsk ordforråd og var flinkere til å forstå vanskelige ord enn jevnaldrende som ikke spiller dataspill.

I tillegg var det slik at jo vanskeligere ordene var, jo større ble forskjellen i ordkunnskap til spillernes fordel. Ordkunnskapen strakte seg altså utover typiske spilltermer.

– En vanlig misforståelse er å tro at gamere bare lærer seg spesielle spill-uttrykk. Men slik er det ikke. De lærer seg mer eller mindre vanlige ord og har generelt en større evne når det gjelder ordkunnskap og ordforståelse, sier Pia Sundqvist.

Serier og filmer

I studien inngikk også et mindre antall niendeklassinger som Sundqvist samlet inn oppgaver fra der bruken av avanserte ord ble analysert. Også her gjorde de dataspillende elevene det bedre enn dem som ikke spiller eller spiller sjelden.

Men også noen av dem som ikke spilte, var veldig flinke. Det gjaldt imidlertid bare dem som beskrev seg selv som storforbrukere av engelsk på fritiden.

– De ser mye på engelskspråklige serier og filmer og brukte sosiale medier på engelsk, for eksempel, sier Sundqvist.

Bytter om uten problem

Både dataspill og å se mye på filmer og serier innebærer altså en uformell måte å lære engelsk på utenfor skolen, at man får engelsken «på kjøpet», forklarer språkforskeren.

– Disse ungdommene har en veldig naturlig måte å forholde seg til engelsk på, det er helt ukomplisert. De ser ikke på seg selv som at de lærer engelsk, de bare bruker det. De veksler uten problem og ser ikke på det som noe rart i det hele tatt, påpeker Sundqvist.

Men omfattende dataspilling og skjermtitting har så klart også sine ulemper.

– Det kjenner vi alle til. Ingen synes at ungdommer skal sitte dag ut og dag inn og bare spille eller stirre på en skjerm. Det finnes også dem som blir avhengig, og da er det selvsagt problematisk, sier forskeren.

– Men for det engelske ordforrådet er det bra.