Klimastreiken i mars var en suksess og samlet omtrent dobbelt så mange ungdommer som forventet. På over 70 steder over hele Norge troppet barn og ungdom opp selv om de fikk ført fravær på grunn av deltakelsen.

I mai ønsker ungdommene på nytt å streike for klimaet. I en pressemelding skriver initiativtakerne – 15 år gamle Tina Razafimandimby Våje og nestleder i Changemaker Mari Hasle Einang (23) – at politikernes respons etter streiken i mars viser at de verken tar ungdommene eller framtiden på alvor.

«Vi krever handling og en mer ambisiøs og solidarisk klimapolitikk. Politikernes svar er nærmest en hets av streiken», heter det.

Blant kravene til ungdommene er minst 53 prosent innenlands utslippskutt innen 2030 basert på 1990-nivå, minst 65 milliarder kroner i klimafinansiering i året og ingen flere letelisenser for oljevirksomhet.

Streiken blir arrangert i et samarbeid mellom politiske ungdomspartier, barne- og ungdomsorganisasjoner og enkeltpersoner. Blant disse er KFUK-KFUM Global, Grønn Ungdom, Natur og Ungdom, Changemaker og enkeltpersoner i Miljøagentene. Streiken i mai er en global streik som kommer til å mobilisere barn og unge over hele verden.