- Alle hos oss har jo vært studenter selv, så vi vet at lommeboka ikke er spesiell tykk. Eller at det er spesielt billig å engasjere advokat, forklarer Snorre Kristiansen (32) hos Advokatfirmaet Nidaros DA.

Da han selv studerte var det ikke sjeldent at studenter fra andre linjer tok kontakt med han for juridiske råd.

- Studenter er gjerne bekymret for kostnadene, og trolig kvier de seg derfor for å ta kontakt. Så derfor velger vi å strekke ut en hånd.

Egen portal

- Vårt inntrykk er at mange studenter ikke ivaretar sine interesser på fullgodt vis. Ikke fordi de ikke vil, men kanskje fordi de ikke har tilstrekkelig med økonomiske ressurser og ikke vet å manøvrere «systemet» selv, sier Kristiansen.

Advokatfirmaet lanserte derfor rett over nyttår tjenesteportalen Studentadvokaten. Det er åtte advokater bak tjenesten, og de begynte planleggingen av Studentadvokaten i fjor.

- Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for studenter med rettslige problemer å kontakte advokat. Uansett om de tar mekaniske fag på videregående i Finnmark eller om de studerer industridesign på NTNU. Uansett om de har tynn eller fet lommebok. Poenget er å senke terskelen for at studenter tar kontakt samtidig som vi gir uttrykk for at vi gjerne vil hjelpe dem dersom vi kan, forklarer Kristiansen.

Rent praktisk betyr dette at studentene får gratis førstegangskonsultasjon hos firmaet.

- De kan kontakte oss gratis og vi kan enten gi dem generelle råd, eller hjelpe dem mer aktivt. Vi skal ikke drive med veldedighet, og hvis det er en sak der som med fordel kan føres videre så vil vi være behjelpelige. Da kan vi inngå et mer spesifikt oppdrag der vi blir enige om betaling og vilkår for øvrig. Men gjennom portalen kan de få høre om de har en sak eller ikke.

Ikke alene

Både Jushjelpa og Advokatforeningen tilbyr også rettshjelptiltak en kan bruke for å få gratis rådgivning. Jushjelpa i Midt-Norge er én av fem studentdrevne rettshjelptiltak i Norge som bistår dem som ikke har råd til advokat eller ikke har krav til fri rettshjelp.

De fire andre holder til i Bergen, Tromsø og Oslo. Advokatforeningen har Advokatvakten.

- Hva synes dere om Studentadvokaten?

- Jeg tenker det er flott at flere ønsker å stille med juridisk hjelp til en svak klientgruppe, sier daglig leder hos Jushjelpa i Midt-Norge, Hanne Ree Ugland.

Hun legger til at det som blir viktig for portalen er at de kun tar saker hvor de ser at klienten har en god sak.

- Og at de kan benytte seg av «no cure no pay» (Kostnader kreves kun hvis saken får et positivt resultat for klienten. journ.anm), siden det fort kan bli dyrt. Men det er et virkelig flott tiltak, sier hun.

Jushjelpa i Midt-Norge består av 18 jusstudenter i tillegg til Ugland, som er den eneste som ikke er student. Ugland forteller at de ikke kommer til å anse Studentadvokaten som konkurrent.

Typiske studentproblemer

Kristiansen fra Advokatfirmaet Nidaros forklarer at de typiske henvendelsene de får fra studenter dreier seg om problemer med hybelutleier, arbeidsgiver eller skolen.

- Det kan for eksempel være at depositumet holdes tilbake. Hvert år blir også hundrevis av studenter utestengt fra lærerstedet på grunn av fravær eller mistanke om juks. De færreste kjenner nok sine rettigheter fullt ut.

- Trondheim er jo studentby nummer én - så da skulle det jo bare mangle at byen hadde et slikt tilbud, sier Kristiansen.

Selv var han ferdig utdannet i 2013, og er kontaktperson for portalen.

22 prosent av klientene

- Tror du mange studenter kvier seg for å ta kontakt med advokat, Ugland?

- Ja, det tror jeg. I mange tvistesaker kan det være at utleier holder igjen depositumet på 12 000 kroner. Da kan det fort gå opp i opp med advokatutgiftene.

Hun sier i likhet med Kristiansen at de fleste henvendelsene fra studenter gjelder tvister med utleier, som for eksempel uenigheter rundt husleie, depositum eller flyttedato.

- Vi har også enkelte henvendelser knyttet til studiestedet. Enten det gjelder juks, uklare regler. I forbindelse med privatskoler har vi også noen få henvendelser når det gjelder skoleavgiften, for eksempel i forbindelse med at noen vil ut av avtalen.

De får også henvendelser fra saker i arbeidslivet, siden en del studenter har deltidsjobber.

- I 2016 hadde vi 2 679 klienter. 22 prosent av dem var studenter, det skulle bli rundt 600, forteller hun.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no