– Det syns jeg er kjempealvorlig, sier Mari-Kristine Moberg, mobbeombud i Hordaland, til NRK.

Følg trd.by på Facebook

Ifølge rapporten opplyste 3,27 prosent på yrkesfag at de blir mobbet. 1,1 prosent på studiespesialisering opplyste det samme. Mobbingen mellom ungdommene dreier seg mest om utestengning, at noen blir gjort narr av eller at noen sprer løgner. Fysisk vold er mindre vanlig.

Gutter er mer utsatt enn jenter. I fjor høst var det dobbelt så mange gutter som jenter som fortalte at de ble mobbet.

– Det er en rådende oppfatning at gutter «ordner opp der og da», men dette stemmer faktisk ikke. Dette er en blind flekk i skolenes arbeid mot mobbing, heter det i rapporten.

– De stedene det er mye mobbing, handler det om kultur. For eksempel om hvilken omgangsform man har og hvordan man snakker til hverandre. I de sakene jeg har behandlet, så er digital mobbing også en del av det, sier mobbeombud Moberg.

Totaltallet på elever som forteller at de bli utsatt for mobbing gikk noe ned fra 2104 til 2015, fra 2,66 prosent til 2,08 prosent.

- Elever går på skolen spysjuke