Trondheim kommune melder at vi ble 2393 flere innbyggere i Trondheim i 2015. Folketallet ved årsskiftet 2015/16, var 187 353. Dette tilsvarer en årsvekst på 1,3 prosent - riktignok den laveste vekstraten siden 2005.

Ifølge kommunens nettsider var det fødselsoverskuddet som bidro mest til at Trondheim vokste i fjor, med drøyt 1100 nye småtasser i pluss. Netto innvandring fra utlandet har sunket kraftig de siste årene. 836 flere mennesker inn enn ut, er bare halvparten av toppårene 2011 og 2012. Innflytting fra andre norske kommuner har derimot økt og kom på netto 444 i løpet av fjoråret.

Det siste kvartalet av 2015 så vokste innbyggertallet med relativt beskjedne 485 personer. Av nabokommunene hadde både Malvik og Stjørdal sterkere vekst enn Trondheim i 2015.

Trondheim økte likevel nest mest av de fire storbyene i 2015:Oslo: + 1,7 prosent.Trondheim: + 1,3 prosentBergen: + 0,8 prosent.Stavanger: + 0,4 prosent.

11 grunner til at Trondheim er bedre enn Oslo

Storbyregionene (byene med omland) i 2015:Osloregionen: + 1,6 prosentTrondheimsregionen: + 1,2 prosentBergensregionen: + 1,2 prosentStavangerregionen: + 1,0 prosent

Få flere trondheimssaker i feeden din; følg trd.by på Facebook