I tillegg skal det bedre forklares hvorfor visse typer innhold får fotfeste på plattformen, heter det.

Twitter sier at de to nyhetsbyråene skal bidra til at troverdig informasjon om sentrale emner og hendelser blir tilgjengelig i sanntid.

Saker med stor interesse

Det vil være ekstra viktig i tilfeller der det er «strid om fakta» eller hvor selskapets egne folk ikke har tilstrekkelig ekspertise eller tilgang til god nok informasjon om temaet, sier Twitter.

AP og Reuters vil også få i oppgave å bidra med kontekst rundt saker og emner som får stor interesse, inkludert i tilfeller der det kan vokse fram feilinformasjon.

– Dette arbeidet er helt sentralt for vårt oppdrag, sier AP-toppen Tom Januszewski.

Lang historie

– AP har en lang historie med tett samarbeid med Twitter og andre plattformer for å øke nedslagsfeltet for faktabasert journalistikk, sier han videre.

Hazel Baker i Reuters sier at «tillit, nøyaktighet og uavhengighet er kjernen i det Reuters gjør hver dag».