I 2022 var det færre førstevalgssøkere enn studieplasser til lektorprogrammet i nordisk både ved NTNU og Universitetet i Bergen, skriver Khrono.

Totalt var det 51 søkere til 83 studieplasser.

– Det som fikk alarmklokkene til å ringe, var at vi i fjor for første gang ikke klarte å fylle studieplassene på lektorprogrammet i nordisk. Og til bachelorprogrammet vårt hadde vi bare seks søkere, sier Anders Fagerjord, instituttleder ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen.

– Vi har altså hatt en veldig nedgang. Dette er noe som har gått litt under radaren, sier Fagerjord.

I tillegg går søkertallet til disiplinfaget nordisk ned, ifølge tall Khrono har hentet fra Samordna opptak. Ser man på dem som har dette studiet som førstevalg, er under halvpartene av plassene tatt.

Ved Universitetet i Oslo går det bra med lektorprogrammet, men ved disiplinfaget nordisk er kun 26 av 62 plasser fylt opp, opplyser instituttleder Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

På Universitetet i Sørøst-Norge har søkertallene til lektorutdanninga gått ned de siste fem årene. Disiplinfaget har nå nullopptak.