Mange har vikariater og korte engasjementer i sin første jobb. Ifølge Justisdepartementet er 40 prosent av de nyutdannede fra 2015 fast ansatt.

– Det er ikke mange steder hvor man får fast jobb fra dag én, så at det er så mange som 40 prosent er utrolig hyggelig tall, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Følg trd.by på Facebook

Før årsskiftet var andelen som hadde fått arbeidsplass i politiet på 91 prosent, og andelen økte til 96 prosent i løpet av vinteren.

Av tidligere kull er det flere som har kommet seg over i faste stillinger. Av kullet fra 2014 er 97 prosent ansatt i politiet, hvorav 83 prosent har fast jobb.

Oversikten viser at det var til sammen 16.114 årsverk i politiet i fjor, inkludert politiutdannet personell, jurister og sivilt ansatte. Det er en økning på om lag 1.800 fra 2012.

– Vi har økt antallet med ett tusen rene politistillinger siden oktober 2013. Mange har gått til politidistriktene, noe til Politiets utlendingsenhet og også særorganene er tilført ekstra ressurser, sier Anundsen.