- Hva betyr ære for dere?

Den rykende ferske stortingspolitiker Guro Gimse har bedt om å få komme på besøk i introduksjonsklassen på Thora Storm Videregående skole. En klasse med et titalls elever i alderen 16-18 år. Det varierer hvor lenge de forskjellige elevene har vært i landet, der noen har bodd opptill fire år i Norge, mens andre kom hit for bare to måneder siden.

Hun ønsker å finne ut hvordan hun som politiker kan jobbe for å forebygge begrensninger av unges frihet.

Alf Rune Hasselø fra Dialogsenteret i Trondheim deltok også i debatten, og spurte introduksjonsklassen på Thora Storm Videregående skole om hva som var bra og ikke fullt så bra med å bo i Norge. Foto: Ina Sand Solli

Har hovedansvar for integrering

Gimse får ikke noe svar fra klassen på akkurat det spørsmålet. Sammen med Mari Holm Lønseth forteller hun litt om hva de gjør på Stortinget. Gimse sitter i justiskomiteen og Lønseth sitter i kommunalforvaltningskomiteen. Sistnevnte komité har hovedansvaret for integrering og invandring.

- Derfor ønsker vi innspill på hvordan vi skal jobbe for at deres hverdag skal bli bedre. Vi som politikere vil høre fra dere, sier de til klassen.

Gimse håper at besøket vil bidra til at hun kommer i dialog med ungdommene som er ny i landet, og får vite mer om hva slags utfordringer de har som følge av at de har vokst opp i en kultur, og at de nå lever i en fremmed og norsk kultur. De har også med seg Alf Rune Hasselø, som er fagleder på Dialogsenteret i Trondheim.

- Er alt perfekt for dere i Norge?

Et nølende nei kommer fra den stille forsamlingen av elever.

- Hva er det som er bra med Norge?

- Rett til skolegang, svarer en.

- Gratis skole, svarer en annen.

Debatten glir dermed sakte men sikkert i gang.

Alireza Hasseini og Angel Grace Gregory synes det var nyttig med politiker-besøk. Begge deltok i debatten som til slutt ble veldig levende i klasserommet. Foto: Ina Sand Solli

Gir ekstra kunnskap

Høyrepolitikerne forklarer deretter ungdommene at de er opptatt av at Norge skal ha god integrering.

- Vi har forståelse for at det er vanskelig å stå i spagaten mellom to kulturer.

- Hva mener du med to kulturer? spør en i klassen.

- Det er veldig bra du spør.

Hun velger å svare med et eksempel.

- I noen kulturer er det vanlig at kvinner er hjemme og at ære er viktig. I Norge har vi en helt annen kultur, der for eksempel jenter går i korte magetopper. Det kan virke skremmende på mange foreldre som kanskje derfor bestemmer at det ikke er greit å være venn med norske jenter. På den måten havner man i kryss-press mellom to kulturer.

Hun bruker også eksemplet om jenters forhold til kjærester og seksualitet.

- Stemmer det at noen jenter opplever at foreldrene bestemmer over deres seksualitet? spør hun klassen.

Hun får både ja og nei til svar. De er også innom tema som leirskoleturer, barnehage, pappa-permisjon og sykehjem.

Men Gimse mener ikke at det er en ulempe å ha kjennskap til to kulturer. Hun presiserer det at elevene i introduksjonsklassen kjenner til to kulturer gir dem ekstra kunnskap.

- Kan man plukke med seg det beste fra begge kulturene? For eksempel er det bra at du har respekt for foreldrene dine, og her i Norge er det bra at man har frihet til å velge hva man skal gjøre i sitt liv.

Mehdi Thawari synes det var lærerikt å ha besøk av politikere fra Stortinget. Foto: Ina Sand Solli

Tar det som en gruppeoppgave

- Hva synes dere om å få politiker-besøk?

-  Det var ganske bra det. Nå har vi lært litt om lovene, og får vite hvordan politikerne tenker, sier Mehdi Thawari.

Etter en diskusjon som varer i godt over en time, kommer lærer Runa Bostad med forslaget om at eventuelle innspill som klassen måtte ha kan sendes på mail til stortingspolitikeren.

- Vi tar det som en gruppeoppgave, sier hun.

Gimse håper at de får elevene i tale, og oppfordringen fra de to politikerne er at flere må stå fram og kreve sin rett til å bestemme over egne liv. Hun mener at man får ingen forandring med mindre enkeltpersoner i innvandrermiljøet selv tar tak i dette.

- Dette er et vanskelig tema for mange og man kan til og med oppleve represalier om man snakker offentlig, sier Gimse som selv har jobbet med disse temaene før hun ble stortingsrepresentant.

Politikerne Guro Gimse og Mari Holm Lønseth vil ha innspill fra ungdommen for å gjøre en bedre jobb på Stortinget. Foto: Ina Sand Solli

- Tydelig et aktuelt tema

Etter debatten i plenum ble Gimse enig med elevene at hun skulle ta en runde under fire øyne med de som ville komme med innspill, men som ikke ville legge ut om utfordringene sine i klasserommet.

- Nå skal vi ta noen runder én og én for de som ønsker det. Dette er tydelig et aktuelt tema, sier hun til Trd.by.

Også læreren Runa Bostad synes besøket var en spennende idé.

- Klassen var uforberedt på at de skulle få besøk, men jeg synes de taklet det veldig bra. De var litt stille i starten, men så kom de bedre i gang etter hvert.

Bostad forteller at hun har jobbet med Gimse om temaer knyttet til vold og ære tidligere.

- Jeg visste at Gimse kunne diskutere dette med elevene på en god måte, så det var derfor jeg sa til dette. Kunnskap er viktig, sier hun.

Lin Alsedir og Natcha Hegland synes det var lærerikt å få besøk av politikerne. Foto: Ina Sand Solli

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook