Ifølge Domstoladministrasjonen er 80 prosent av lekdommerne i lagmannsretten over 43 år, og langt over halvparten er over 50 år, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er klart at voksne mennesker har med seg mye livserfaring, men jeg tror ikke det er heldig for legitimiteten til meddommerordningen hvis en så stor andel er eldre mennesker, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som også er leder for justiskomiteen. Hun får støtte i at meddommere ikke kun burde representere en eldre generasjon fra Høyres Peter Christian Frølich, som også sitter i justiskomiteen.

Følg trd.by på Facebook

– Den store oppgaven for meddommerne er å fastslå hva som er faktum i sakene, og da må man ha et mangfold av livserfaringer, sier Frølich. Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) mener den skjeve aldersbalansen utgjør en utfordring for rettssikkerheten, mens justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen, sier «alder er ingen stor sak».

– Jeg forutsetter at den som sier ja til å bli lekdommer gjør jobben sin uansett alder. Fru Justitia er blind, og du skal dømmes etter hva som kan bevises, sier Ellingsen

Politikere støtter ungdomspartier mot sexkjøpsloven