Av alle kandidater til førerkort klasse B i juni valgte 51 prosent automatgir. Fungerende avdelingsdirektør Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen forteller i en pressemelding at antallet som kjører opp med automatgir, har økt kraftig de siste fem årene.

– Til sammenligning var det 13 prosent i 2017. Det økte antallet kan antakelig i stor grad tilskrives økende antall elbiler i Norge, sier Herbst.

På Risløkka trafikkstasjon i Oslo var antall oppkjøringer med automatgir 77 prosent av kandidatene til førerkort klasse B, noe som er rekord.