- Det føles veldig motiverende å gå inn i sommeren og vite at man har gjort seg fortjent til det som føles som en belønning for mye arbeid i studiehverdagen, forteller NTNU-student Marthe Muri Skalmerås etter to uker i ny sommerjobb.

Arbeidsledigheten blant nyutdannede steg med 25 prosent i 2020, mens flere med mastergrad jobbet ufrivillig deltid eller i jobber de er overkvalifisert til. På nyåret var over 38 000 unge under 30 år er registrert som ledige hos Nav.

Også sommerjobbene, som det ellers også alltid er rift om, har også i år vært vanskelig å lande.

For 25 år gamle Marthe fra Trondheim gikk det veien - selv om det var nært 500 om beinet.

Arbeidsmoral og stå-på-vilje

Nær 500 ingeniørstudenter fra hele landet søkte sommerjobb i COWIs sommerjobbprogram, COWI Try. De er et rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av bygg, transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling.

Marthe var én av 11 studenter som kapret en plass. Hun studerer bygg og miljøteknikk ved NTNU, og begynner masterskrivinga til høsten. I mellomtiden fikk hun muligheten for en siste sommerjobb.

- Det er motiverende og inspirerende å få en jobb som er relevant for det jeg studerer. COWI skilte seg ut med sommerprogrammet sitt, deres tverrfaglighet og tunge fagmiljø, som så ut til å kunne gi gode muligheter for egen læring og utvikling.

Marthe får blant annet i oppgave å utvikle midlertidige løsninger som får Oslofolk til å ta i bruk havneområdet på Filipstad på kreative måter. Området er i dag en containerhavn som skal transformeres til en ny bydel. Foto: Oslo Havn

- Har du tenkt noe på hvorfor akkurat du fikk jobben?

- Det er et vanskelig spørsmål! Jeg har tenkt litt på det, og tror at det er positivt at jeg har arbeidserfaring fra tidligere av, både relevant og ikke. Det viser kanskje at man har en god arbeidsmoral og stå-på-vilje. Jeg engasjerer og interesserer meg også veldig for spesialiseringa mi, brann i bygninger.

Forberedt på tøft arbeidsmarked

Sommerjobben til Marthe varer gjennom hele sommeren, og sammen med de ti andre utvalgte studentene skal hun bruke til sammen 700 timer til å utvikle nye og miljøvennlige løsninger for fremtidens nullutslippsbydel på Filipstad i Oslo.

- Det er i utgangspunktet midlertidige løsninger, men det kan bli stående i opptil ti år før de skal bygge ut boligområdet der. Det er veldig spennende at det er et realistisk prosjekt som faktisk kan bli noe av, sier Marthe.

Oslo Havn ser selv på det som et samfunnsansvar å bringe inn de unges perspektiver når de skal transformere havna til fremtidens nullutslippsbydel:

- Det er jo de som vil bo og bruke området når det står ferdig. Prosjektet har skyhøye miljøambisjoner og må også ta høyde for klimaendringene de neste 100-200 årene. Vi ser virkelig frem til studentenes innspill til planene våre for Filipstad, sier Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn i en pressemelding.

Arbeidsmarkedet for nyutdannede er krevende, og selv om Marthe ikke har kjent det direkte på kroppen selv enda, er hun forberedt på hva som kan møte henne når jakten etter fast jobb når hun er ferdigutdannet begynner.

- Jeg kjenner på en bekymring knyttet til det å søke på faste jobber nå etter sommeren. Jeg forbereder meg på at det kan bli hardt, selv om min bransje kanskje ikke er berørt på lik måte som andre. Det kan være at jeg er heldig der.

- Hvilke råd har du til andre unge på jobbjakt?

- Senk skuldrene, vis at du er engasjert og vis interesse. Det ligger mye stress rundt det å skulle få seg jobb, men som regel ordner det seg heldigvis, om man gjør alt det man kan gjøre.