Miljøpakkens gågruppe har kartlagt flere hundre snarveier i Trondheim. I fjor ble tre snarveier satt i stand og snart står sju nye klare.

- Det skal være enkelt å gå til skoler, holdeplasser, sentre og butikker. Hovedformålet er å få folk til å bytte fra bil til miljøvennlig transport. Oppgradering av snarveier vet vi fungerer, sier leder i gågruppa, Siri Bø Timestad.

Lik trd.by på Facebook

Minutter betyr mye

De nye snarveiene er en oppgradering av allerede eksisterende tråkk og stier. Oppgraderingene består blant annet av lys, skilting og nytt dekke. Selv om tidbesparelsene kan virke små mener Miljøpakken det har stor effekt.

- Folk kutter hjørner og går den korteste veien. En besparelse på ett minutt betyr mye. Om turen blir fem minutter kortere er det en kjempeinnsparing av tid for folk flest, mener Timestad.

Her blir det nye snarveier

  • Wilhelmsmyrvegen - En 150 meter lang snarveg til Stabbursmoen skole. Spart tid: Nesten 3 minutter.Framdrift: Snart ferdig.

  • Tillerringen-Hårstad skole - 230 meter lang passasje til Hårstad skole på Tiller. Spart tid: 7 minutter.Framdrift: Snart ferdig.

  • Duedalen - Snarvei til sentrum og til Singsaker skole. 215 meter lang strekning.Framdrift: Byggestart i april, beregnet ferdig i juni.

  • SteinbergetHvor: 600 meter lang og svært tidsbesparende passasje mellom Sverresborg og sentrum. Spart tid: 5 minutter.Framdrift: Byggestart i april, beregnet ferdig i juni.

  • Leirfossvegen-Sluppen - Snarvei til arbeidsplasser i Fossegrenda og på Sluppen. 150 meter lang trasé.Spart tid: 3 minutter.Framdrift: Byggestart i april, beregnet ferdig i juni.

  • Elgvegen-Rognevegen - snarvei til Havsteinbanen og til Åsveien skole. 260 meter totalt.Spart tid: 7 minutter.Framdrift: Byggestart i april, beregnet ferdig i juni.

  • Sigurd Bergs allé Rosenborg, snarvei gjennom boligområde mellom Sigurd Bergs allé og Weidemanns vei.Spart tid: Ett minutt.Framdrift: Byggestart i april, beregnet ferdig i mai.

Det kommer mer

I alt har Miljøpakken satt av 180 miliioner kroner til gåtiltak i perioden frem til 2025. I 2016 regner man med å bruke om lag 15 millioner kroner. Nye snarveier vil også dukke opp etterhvert.

- Vi planlegger 6-8 nye snarveiprosjekter per år i den neste fireårsperioden, sier Timestad.