En økning på 0,4 grunnskolepoeng tilsvarer en økning i karaktersnittet fra 4,08 til 4,12. Årsaken er at karaktersnittet i flere standpunkts- og eksamenskarakterer har økt svakt, opplyserUtdanningsdirektoratet.

Følg trd.by på Facebook

Jentene som gikk ut av grunnskolen våren 2016, har i snitt 4,4 grunnskolepoeng mer enn guttene. Det er samme forskjell som i fjor.

Finnmark har hatt den største økningen, på 0,9 grunnskolepoeng.

For det enkelte fag er det snittkarakteren til eksamen i matematikk som har endret seg mest fra i fjor, fra 2,9 til 3,3.

Grunnskolepoeng er et samlet mål for elevenes karakterer i fag ved avslutningen av 10. trinn. Det beregnes ikke grunnskolepoeng for elever som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene.

LO vil ha 2,5 milliarder til fullføring av videregående skole