– Studentene som vi snakker med sier at det forventes veldig mye av dem. Det er et press fra flere kanter. Fra seg selv, fra medelever og fra forelesere, sier psykolog ved SiS Helse, Janne Telle.

Nylig fortalte studentavisa Studvest om det enorme karakterpresset i Bergen.

Kun A er godt nok, til nøds en B. Andre karakterer betyr konteeksamen neste semester.

Det lyves om egne karakterer og det sendes snaps fra lesesaler når klokka er langt på natt.

Andre studenter sitter igjen med skyldfølelse fordi de føler at gikk hjem for tidlig.

– Kjenner du deg igjen av beskrivelsen fra Bergen?

– Ja, det gjør vi absolutt, sier psykologen.

Ni til fire er godt nok

Både psykologtjenesten til Studentsamskipnaden i Stavanger og studentpresten merker pågangen når eksamensperioden står for dør.

Ifølge Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014, sliter 1 av 5 studenter med alvorlige psykiske plager.

Eksamensangst og arbeidspress spiller inn på studentenes helsesituasjon.

– Presset før eksamen har alltid vært der, men sosiale medier har nok også forsterket forventingspresset, sier Telle.

Bilder fra lesesaler, bilder fra biblioteket og bilder av bøker, sendt fra «superstudenten».

– Studentene får også høre at "du kan bare glemme å ha kjæreste, det vil du ikke ha tid til". Det er viktig for oss å si at studielivet kan være en ni til fire-jobb, sier psykologen.

SMART HJELP: 7 nettsider som kan redde eksamensperioden din

– Smalt liv

Det samme mener studentprest Leni Mæland.

Fra midten av oktober til midten av november har hun hatt en besøkstopp. Rundt tre studenter kommer innom kontoret hennes hver dag.

– Det er noen som lever et litt for smalt liv. De går mellom hybelen og universitetet, sier hun.

– Hva sier du til studentene som kommer til deg?

– Blir du for opptatt av prestasjoner, står du i fare for å glemme å ta vare på deg selv. Det er sunt med avveksling og sosial kontakt. Vi mennesker kan bli syke dersom vi ikke får dette, sier hun.

Hva kan du spørre om på eksamen? Vi sjekket!

Trekk pusten

I eksamenstidene kjører SiS Helse, i samarbeid med studentpresten, kampanjen Trekk pusten.

– Vi går rundt på lesesaler og deler ut godteri, ønsker studentene lykke til og gir dem en liten «flyer» med pusteøvelser og tips som kan hjelpe dem med å slappe av og yte bedre, både før og under eksamen, sier Telle.

Studentpresten har også en lignende aksjon sammen med Studentorganisasjonen. Den heter Lys i mørket.

– På tirsdag gikk vi rundt og delte ut pepperkaker, gløgg og ønsket studentene lykke til med eksamen, forteller Mæland.

– Ta vare på hverandre

Psykologen sier at de gjennomfører kampanjen årlig for å gi en liten oppmuntring til studentene, men også for å vise studentene at helsetilbudet finnes for de som ønsker å benytte seg av det.

Men det er studentene selv som har den største oppgaven når det kommer til prestasjonspress og eksamensnerver.

– Det er viktig at studentene selv går sammen og viser at man må ta vare på seg selv og på hverandre, slik tilfellet var i Bergen. Det betyr nok mer enn at vi sier det, sier Telle.

Rådene fra SiS Helse og studentpresten

  • Finn din egen måte å jobbe på, og vær forberedt.

  • Ikke prøv å sammenligne deg for mye med andre.

  • Du må nyte for å yte: Ta pauser, få frisk luft, vær sosial.

  • Husk på deg selv og pass på å ha gode mennesker rundt deg.