Forrige uke var LOs sommerpatrulje og besøkte unge i sommerjobb i Trondheim. Her skulle de sjekke om arbeidstaker visste sine rettigheter, og om ting var på stell.

Trd.by ble med sommerpatruljen ut da de møtte Sandra Aunevik, som er vekter i Securitas og jobber som resepsjonist hos SINTEF. Der konkluderte de med at alt var under kontroll.

Følg trd.by på Facebook

- Stort sett veldig bra

Nå har de besøkt 340 arbeidsplasser og cirka 400 arbeidstakere. Amund Moholdt, ungdomssekretær i LO Sør-Trøndelag forteller at det stort sett er veldig bra i det trønderske arbeidslivet.

- Men likevel har vi møtt noen som ikke får de pausene de har krav på, som ikke får betalt for overtid og som ikke har fått god nok informasjon om verneombudsordningen, sier han.

Moholdt forteller videre at de som jobber til sammen 5,5 timer skal ha satt av tid til pause. Og hvis man må være tilgjengelig så skal pausen være betalt.

- Jobber man overtid skal man ha betalt overtidstillegg selv om man avspaserer overtiden. Og alle ansatte må kjenne til hvem som er verneombud for å ivareta arbeidstakerens sikkerhet, sier han.

Moholdt forteller at siden sommerpatruljen startet har det blitt bedre å jobbe i Norge. De fleste får arbeidskontrakt, og de fleste får de pausene og overtidsbetalingen de har krav på.

- Men det er fortsatt mange unge som får et dårlig møte med arbeidslivet. Noen blir satt til å ta oppgjøret på fritiden, og i ytterste konsekvens skader folk seg på grunn av manglende verneutstyr og opplæring. LOs sommerpatrulje har som formål å gi ungdom et godt møte med arbeidslivet. Og vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier han.

- Hvert år finner vi ungdom som blir utnyttet av arbeidsgiver

Sommerjobb? Så mye bør du tjene i timen

44 av 340 hadde lovbrudd

I 12,9 prosent av bedriftene de besøkte var det brudd på loven, ifølge Moholdt. Det tilsvarer cirka 44 arbeidsplasser av de 340 de besøkte i Sør-Trøndelag.

- Det vanligste bruddet er manglende informasjon om verneombud, eller at det ikke er verneombud på bedriften, sier han.

Hos de aller fleste ordner disse bruddene seg når de prater med arbeidsgiver, forteller han. Det kan være et svikt i systemet, blant annet.

- Et eksempel fra en barnehage vi besøkte, der arbeidstakeren vi pratet med manglet arbeidskontrakt. Dette tok vi opp med lederen som ikke var klar over det. Da lederen ble gjort oppmerksom på det skrev de under på en arbeidskontrakt samme dag. Vi opplever at arbeidsgivere er glade for den typen tilbakemelding, sier Moholdt.

Da sommerpatruljen startet opp for 31 år siden var ingen arbeidskontrakt et av de vanligste manglene de fant, forteller Moholdt. I år hadde nesten alle de besøkte i Sør-Trøndelag arbeidskontrakt.

I mars sa Synne (20) opp jobben sin og pakket en bag på tre kilo