Nå må du søke sommerjobb

Det er over 220 ledige sommerjobber hos Nav Sør-Trøndelag, skriver adressa.no. De fleste med søknadsfrist i februar og tidlig i mars.

- Ungdommen må hive seg på før toget går, sier markedsrådgiver Hege Halstadtrød ved NAV Østbyen til adressa.no.

Hovedtrykket på sommerjobber er fra mars og til midten av april, men flere arbeidsgivere utlyser stillinger tidlig. De fleste er i helse, pleie og omsorg, men også innen reiseliv, transport og vedlikehold er det en del ledige stillinger.

20-åring utsatt for vold

Litt før klokken 20.00 søndag kveld, fikk politiet i Sør-Trøndelag melding om at flere unge menn hadde tatt seg inn i en hybel i Innheredsveien og utøvet vold mot en person.

- Politiet fant en skadd mann med sår i ansiktet. Han ble tatt hånd om og kjørt til legevakta. Det er ikke snakk om alvorlige personskader, men dette er alvorlig kriminalitet, sier operasjonsleder Stig Olsen til adressa.no.

Gjerningsmennene hadde stukket fra stedet, før politiet kom. Det ble iverksatt leteaksjon, før en av de mistenkte selv meldte seg for politiet.

Stort frafall blant mannlige sykepleierstudenter

Fire av ti mannlige sykepleierstudenter fullfører ikke studiet. Kvinnedominansen i yrket skaper utfordringer i studieløp og praksis, mener forsker.

Dosent Runar Bakken ved fakultetet for helse- og sosialvitenskap i Høgskolen i Sørøst-Norge sier til NRK at selv om guttene vet de er i mindretall når de begynner på studiet, så er kvinnedominansen mye større enn de mannlige studentene forventer.

– Det er et større eller mindre sjokk å erfare dette i praksis, hvor dominerende det kvinnelige er. Da tenker jeg på at lærerne er kvinner, de fleste veiledere ute i praksis er kvinner, og de er ikke vant med å lære opp menn. Hele pensumlitteraturen er gjennomsyret av at det er kvinner som skal utføre faget, sier han.

Pingvintragedie i Antarktis

150 000 pingviner bukket under da isfjellet de levde på gikk på grunn, og de ble tvunget ut på lang vandring for å finne mat i Antarktis.

Det 100 kvadratkilometer store isfjellet gikk på grunn i Commonwealth Bay i desember 2010, noe som fikk alvorlige følger for pingvinkolonien som levde der, konstaterer forskere fra Australia og New Zealand.

I februar 2011 anslo forskerne at det levde rundt 160 000 adeliepingviner på det grunnstøtte isfjellet, men da det ble foretatt en ny telling i desember 2013 var det bare 10 000 igjen.

Massedøden skyldtes at pingvinene måtte legge ut på en over 60 kilometer lang vandring for å skaffe mat, noe som fikk tragiske følger for ynglingen.

Forskerne fra University of New South Wales og West Coast Penguin Trust på New Zealand fant store mengder forlatte egg, omgitt at de frosne levningene av fjorårets kyllinger da de undersøkte området.

Skadd skiløper måtte hentes ned fra fjellet

Kvinnen var på topptur på fjellet Okla i Storlidalen da hun skadet seg.

Oppdal Røde Kors fikk melding om hendelsen i 15.00 tiden i går, men de brukte lang tid på å få kvinnen ned fra fjellet.

- Det tok ganske langt tid, fordi det var så bratt. Helikopteret fikk ikke til å lande, så vi brukte rundt to timer, sier operativ leder i Oppdal Røde Kors, Vegard Fagerhaug, til adressa.no.