Med en studentandel på 10 prosent var treårige bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag det mest populære studiet i Norge i fjor – både blant menn og kvinner, hvis andel er henholdsvis 13 og 8 prosent, ifølge nye tall fra den årlige statistikken Studenter i høyere utdanning.

Økonomiske og administrative fag har også den mest kjønnsbalanserte studentmassen. Her er 52 prosent menn og 48 prosent kvinner.

På andre- og tredjeplass finner vi bachelorutdanninger i samfunnsfag og juridiske fag og sykepleie – begge med studentandeler på mer enn 5 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Variasjoner med kjønn

Blant mannlige studenter ligger bachelor i ingeniørfag og bachelor i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag på andre- og tredjeplass over. Henholdsvis 8 og 7 prosent av de mannlige norske studentene går på disse studiene.

De nest mest populære studiene for kvinner er bachelorutdanninger i sykepleie og samfunnsfag og juridiske fag. Nærmere 8 prosent av kvinnelige studenter tar en bachelor i sykepleie.

Blant studentene som tar bachelor i sykepleie finner vi 86 prosent kvinner og 14 prosent menn. Fordelingen er omvendt blant studenter som tar bachelorutdanninger i ingeniørfag, med en kvinneandel på kun 20 prosent.

Ny rekord

Samtidig ble det satt rekord i antall personer som tar høyere utdanning i fjor med 306.400, hele 10.200 flere enn i 2019. Det er første gang de er registrert mer enn 300.000 norske studenter.

Rundt 40 prosent av dem er menn og 60 prosent kvinner. 96 prosent av studentene var registrert ved et universitet eller en høgskole i Norge, mens resterende 4 prosent var studenter i utlandet.

68 prosent av studentene i Norge var i gang med en universitets- eller høyskoleutdanning på lavere nivå. Bachelorutdanninger er dermed mest vanlig, men stadig flere tar utdanning på høyere nivå. Mens det i 2015 gjaldt 24 prosent av studentene, har andelen økt til 32 prosent i 2020.