For 2012-kullet var tallet 84,3 prosent, ifølge Lærlingundersøkelsen 2018.

– Det er like åpenbart som budskapet er klinkende klart, de som får læreplass, er motiverte og gjennomfører i stor grad. Derfor må vi fortsette innsatsen og sørge for flere nye læreplasser, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Hun ser en klar sammenheng mellom tilbud og motivasjon.

– De som får læreplass, er motiverte og gjennomfører i stor grad, sier hun, og mener innsatsen for flere læreplasser må fortsette.

78 prosent av dem som søkte om å bli lærling, fikk ifølge Utdanningsdirektoratet lærekontrakt i 2019.

Flest i Sogn og Fjordane

Lærlingundersøkelsen fra 2018, som er besvart av 13 179 lærlinger og 396 lærekandidater, viser at det er forskjell på fylkene. Mens 91 prosent i Sogn og Fjordane fikk fag- eller svennebrev i løpet av fem år, var tallet 79 prosent i Finnmark.

Kunnskaps- og integreringsministeren mener det store veiskillet skjer etter andre år på videregående.

– Et flertall av elevene får læreplass, men mange står uten, sier hun.

Høy motivasjon

Undersøkelsen viser like fullt at 93 prosent av lærlingene regner seg som motiverte. Over 85 prosent trives på arbeidsplassen, og 80 prosent er fornøyde med opplæringen de får.

– Det at lærlingene trives og er motiverte til å lære, er viktig for den enkelte, men det er også viktig for landet som trenger fagarbeidere som har lyst til å komme på jobb, sier Trine Skei Grande.