I undersøkelsen, som er gjennomført av YouGov, kommer det fram at nesten halvparten av alle voksne det siste året har fått en SMS eller epost med lenke til et nettsted som ber om sensitive opplysninger.

8 prosent oppgir at de har svart på henvendelsen og gitt fra seg opplysningene de ble bedt om.

– Det viser med all tydelighet hvorfor denne type massesvindelkampanjer gjennomføres. De er ofte lagt opp på en smart måte som dessverre mange biter på, sier seniorrådgiver Vidar Sandlan i NorSIS.

Særlig er det aldersgruppen 18–29 år som lar seg lokke til å gi fra seg opplysninger. 19 prosent i denne gruppen har gjort det.